Thursday, March 23, 2017

IYOBOKA MANA

Ese kugira ikinyabupfura byakugirira uwuhe mumaro?Soma umenye icyo bibiriya yigisha kubirebana no kugira ikinyabupfura.

Ikinyabupfura nikimwemubintu biranga umuntu warezwe neza nkuko umuco wacu nka banyarwanda ubivuga.Kugira ikinyabupfura bishobora kukugirira akamaro muri ubu buryo butatu: 1.Uko abantu bakuvuga. Uko ufata abandi...

Igihe ni iki ngo dutumbire Data wo mu ijuru, duhamagare Data tumubwire ibitubabaje yiteguye...

Abantu bose batuye muri iyi si bafite uko bigishijwe Imana, bamwe bayigishijwe nk’Imana yaremye isi , maze itangira kuducunga kuko ifuha ,tuyigishwa nk’Imana irakara,...

Menya ibintu 10 umwigishwa w’ijambo ry’Imana akwiriye kugendera kure mugihe yigisha

Kuvuga ijambo ry’Imana ni impano itangwa n’Umwuka Wera w’Imana ariko kandi ibi ntibivuze ko ubikora akwiye kubura ubwenge muri byo, kuko bishobora kudatanga umusaruro...

Nyuma yo gukorera ubuvugizi Sudani yepfo yamaze gutangaza ko azasura ikigihugu

Nkuko byatangajwe n’uhagararuye kiriziya katurika  mu gihugu cya Sudan yepfo ,avuga ko bamaze kwakira ubutumwa bwiza bubabwirako Papa Francis ,ateganya kuba sura muri uyu...

kuki hari abantu bafata ubusobanuro bwa Bibiliya uko butari ? ,Ese Bibiliya yandikiwe ...

Bibiliya ni ikusanyirizo ry’ibitabo byinyigisho ziganisha abantu gukora ibyiza ndetse zikabasha guhindura Imitima yabo .Bibiliya kandi ni ikiraro kibasha guhuza abantu n’Imana bakabasha kwiganirira...

Muri ubu buzima, kimwe mu bintu bigora abantu kandi umuntu avuze benshi ataba abeshye...

Muri ubu buzima, kimwe mu bintu bigora abantu kandi umuntu avuze benshi ataba abeshye ni ukugendera mu bushake bw’Imana. Rimwe na rimwe ariko nanone...

Hateguwe igitaramo kidasanzwe cyo gusezera kubiruhuko byabanyeshuri

Nkuko bisanzwe ko burigihe iyo abanyeshuri basoje ibiruhuko bagiye gusubira ku mashuri hategurwa ibitaramo mu rwego rwo kubasezeraho no kubasabira umugisha ku Mana ngo...

Urugero Music Talent bagiye kugaragaza umusaruro wavuye mugushakisha impano zihishe mu bana bitezweho kuzavamo...

Abagize Kompanyi Uregero Media Group bateguye igitaramo cyo kumurika no kugaragaza abana b’abanyempano batoranyijwe muri 15 hakaba hasigaye batanu bageze mucyiciro cyanyuma, aho ahagamijwe...

Ntiwihebe uracyabona ibiruta ibyo uzi, uracyabona ibikomeye kuko Imana ifite umugambi mwiza ku buzima...

Yesu aramusubiza ati “Mbese wijejwe n’uko nkubwiye yuko nakubonye uri munsi y’umutini? Uzabona ibiruta ibyo.” Yohana 1:50 Aya magambo Yesu yayasubije Natanayeli kuko yari amaze...

Iyo utica icyaha ngo ukineshe kiba kikwica buhoro buhoro utabizi

Abizera Imana, twavuye mu ngeso mbi z’isi tugowe maze twinjira mu mukumbi w’abana b’Imana, icyo duhamagarirwa ni ukwezwa buri gihe mu ngeso zacu zose....