Search

Dore ibiteganyijwe kuzakubaho muri iki cy’umweru bitewe n’igihe wavukiye(Horoscope)

NAWE WATUNGA IMODOKA Y'INZOZI ZAWE, KANDA HANO WIGURIRE IMODOKA ZIHENDUTSE GUHERA KU MAFARANGA IBIHUMBI 100 GUSA

KANDA HANO UREBE VIDEO

Nk’ibisanzwe,Ibyamamare.com tubategurira icyegeranyo kibiteganyijwe kuba ku muntu mu  cyumweru bitewe n’igihe yavukiye.Iyi ni inkuru igenda igaruka uko icyumweru gishije  ikubiyemo icyo abahanga mu byo kwitegereza ahazaza (les voyants) bavuga ku bizaba ku muntu uko icyumweru gitashye, hakurikijwe  igihe yavukiye.Dore uko icyumweru cyo ku wa 05 kugeza ku ya 11 Gashyantare 2018 kizagenda.

 

Uwavutse hagati y’itariki ya 21 Werurwe na 19 Mata (Belier)

Mu rukundo

Mu iki cyumweru urukundo rwanyu nta kavuyo kazabamo. Ibyanyu muzabikora mwitonze kandi mufate imyanzuro mwabanje kuyitekerezaho neza bityo n’intambwe muzatera mu rukundo izaba ihamye kandi iki cyumweru kizasiga muzi neza icyo mushaka. Muzamenya gutanga ndetse no kwakira urukundo mu buryo bwuzuzanya kandi buryoshye.

Mu butunzi

Akazi kanyu kazihuta cyane muri iki cyumweru. Mbese muzagira ibyihutrwa byinshi muzagomba gukemura vuba na vuba. Hazaba impinduka muzasabwa kwihutira kujyana nazo ariko biragaragara ko muzabasha rwose kubisohokamo neza mwirinda ababatesha gutunganya neza ibyo mukora cyane cyane bakoresheje ururimi rwabo.

Mu kazi

Iyi minsi 7 izababera myiza cyane ku mishinga irebana no guteza imbere urugo ndetse no kurutunga uko bikwiriye. Muzamenyana n’abantu bazabagirira akamaro mu minsi iri imbere. Muzagira ibitekerezo bishya ndetse rimwe na rimwe ibyuyimviro byanyu bizabaherekeza mu gufata umwanzuro ufatika. Gusa mugomba kurangwa no kwihangana kugira ngo ibintu banyu mutabyihutisha hakabamo guhubuka.

Uwavutse hagati y’itariki ya 20 Mata na 20 Gicurasi (Taureau)

Mu rukundo

Muzigiramo impano yo kuvugisha ababikwiriye kandi muzabigiriramo amahirwe. Niba nta mukunzi mufite muzagira amahirwe cyane yo guhura n’abantu bazima. Ibi rero bizabafashe kongera ibiganiro n’umutima mwiza ndetse muzashyire imbere ibyo muzi neza ko mwifitemo byiza kandi byakurura ababakunda, bizabahesha kugira amahirwe yo guhura n’uwo mwamarana igihe kinini.

Mu butunzi

Ubutunzi bwanyu buziyongera muri iki cyumweru cyane cyane bigendanye n’ingamba mufite zo kuzigama. Muri iki cyumweru igikomeye kizabagora ni ukugendana n’impinduka mu micungire no kugena uko mukoresha umutungo wanyu mwibanda ku kwizigamira cyane. Mushobora kuzabona amafaranga ku buryo buboroheye ariko ikizabagora ni ukumenya kuyakoresha uku bikwiye.

Mu kazi

Akazi kanyu muri iki cyumweru kazaba kihuta cyane kandi bizabashimisha cyane niba mukora ibyo mukunda, ariko niba ibyo mukora mubikoreshwa n’amaramuko gusa iki cyumweru kizabavuna cyane bityo murasabwa kwitonda cyane hato bitazabateranya n’abakoresha banyu. Muzashyiremo agatege bityo mwirinde ingaruka zaterwa no kwiteranya n’ababahemba.

Uwavutse hagati y’itariki ya 21 Gicurasi na 21 Kamena (Gemaux)

Mu rukundo

Urukundo rwanyu muri iki cyumweru ruzarangwa n’intekerezo nyinshi. Muzagira umwanya uhagije wo kwitekerezaho no kureba aho muhagaze mu rukundo kandi imyanzuro muzafata izabaherekeza mu gihe kirekire mu buzima bw’urukundo mwaba mufite abakunzi cyangwa ntabo.

Mu butunzi

Gutekereza kwanyu kuzabageza mu nzira ikwiriye, mbese uko muzarushaho gutekereza mu buryo bwiza niko muzaba mwiyegereza inzira mukwiriye kunyuramo ngo ubutunzi bwanyu bumere neza. Bizaba ngombwa ko mwisuzuma kandi mukita ku bintu byose ntacyo mwirengagije kuko uku kwirengagiza n’ubwo kaba ari akantu gato gushobora kubagusha mu mutego wabatera igihombo gikomeye

Mu kazi

Muri iki cyumweru akazi kanyu kazakurikiranamu buryo budasanzwe kandi bwihuse cyane. Muzabona impinduka nyinshi ariko kujyana nazo nibyo bizabafasha kubaka neza umwuga wanyu, muwuha inking zikomeye z’ejo hazaza.

Uwavutse hagati y’itariki ya 22 Kamena na 22 Nyakanga (Cancer)

Mu rukundo

Ni byiza ko muri iki cyumweru mwirinda kwibikamo ibyifuzo byanyu ahubwo mukabigaragaza bityo mukimwa mutiyimye. Benshi muri mwe bazagera kure batigeze bagera na rimwe mu rukundo. Niba mufite abakunzi, bazabereka cyane urukundo ndetse no ku bumva mu mabanga y’urukundo. Ukwihangana kwanyu niko kuzabahesha gutuza mu rukundo kandi n’abo mukunda bazabiha agaciro.

Mu butunzi

Muri iki cyumweru muzongera musubire mu mibare, mwitegereze neza aho amafaranga yanyu ajya ndetse n’inyungu abazanira. Mushobora kuzabona amafaranga mu buryo butunguranye kandi butangaje nk’inshuti ibarangiye ikiraka, amahirwe yo kubona umukiliya ubagurira umwe mu mitungo mwifuza kugurisha kandi byose biri mu nyungu zanyu.

Mu kazi

Muri iki cyumweru muzagira ibiganiro bibaha icyizere cyo gukemura ibibazo byinshi by’akazi ariko muzakenera n’ibihamya birenze amagambo kandi ibi muzabibona nimuramuka mwirinze guhisha ikibarimo. Guhanga udushya kwanyu bizabagirira akamaro muri iki cyumweru, ni byiza rero ko mwinjira neza mu ntekerezo zanyu maze ibitekerezo bije mukamenya kubibyaza umusaruro uko bikwiye.

Uwavutse hagati y’itariki ya 23 Nyakanga na 22 Kanama(Lion)

Urukundo rwanyu muri iki cyumweru ruzarangwa n’intekerezo nyinshi. Muzagira umwanya uhagije wo kwitekerezaho no kureba aho muhagaze mu rukundo kandi imyanzuro muzafata izabaherekeza mu gihe kirekire mu buzima bw’urukundo mwaba mufite abakunzi cyangwa ntabo.

Mu butunzi

Gutekereza kwanyu kuzabageza mu nzira ikwiriye, mbese uko muzarushaho gutekereza mu buryo bwiza niko muzaba mwiyegereza inzira mukwiriye kunyuramo ngo ubutunzi bwanyu bumere neza. Bizaba ngombwa ko mwisuzuma kandi mukita ku bintu byose ntacyo mwirengagije kuko uku kwirengagiza n’ubwo kaba ari akantu gato gushobora kubagusha mu mutego wabatera igihombo gikomeye

Mu kazi

Muri iki cyumweru akazi kanyu kazakurikiranamu buryo budasanzwe kandi bwihuse cyane. Muzabona impinduka nyinshi ariko kujyana nazo nibyo bizabafasha kubaka neza umwuga wanyu, muwuha inking zikomeye z’ejo hazaza.

Uwavutse hagati y’itariki ya 23 Kanama na 22 Nzeri (Vierge)

Mu rukundo

Muri iki cyumweru muzagira inzozi nke ahubwo mubeho mu rukundo rubaryoheye. Muzakora byinshi kurusha uko muzatekereza cyane ndetse na bike muzatekerezaho bizaba ari uburyo bwo kunoza neza ibyo muteganya gukora ngo urukundo rwanyu rubaryohere kurushaho. Abo mukundana bazatungurwa no kubona ko mufite ibikorwa byinshi biruta amagambo kandi bizabanezeza gusa muri iki cyumweru murasa n’abazashyira hanze amabanga menshi n’ubwo mwaba mutizeye neza uko abakunzi banyu babyakira.

Mu butunzi

Muri iki cyumweru muzarushaho kubona neza uko umutungo wanyu uhagaze bityo biborohere kumenya uko mwawubyaza umusaruro. Nta gushidikanya kwinshi muzafata umurongo uhamye uzabageza ku gutunga nta bwoba bwo gusubira inyuma mufite ahubwo murangamiye kuzamuka. Niba mufite amadeni menshi, iki nicyo gihe cyo gufata umwanzuro mukayishyura kuko gutera imbere ufite imyenda bidashoboka.

Mu kazi

Muzakorana ingufu nyinshi muri iki cyumweru ngo muteze imbere imishinga yanyu. Uburyo muzafatanya n’abo mukorana bazabyishimira cyane. Imbaraga muzakoresha zizaba nke kurusha izo mwakoresheje mu byumweru 2 bishize. Muzagira amahirwe yo gutera imbere kandi ibyo mukora nibyo pfundo rizabageza kuri iri terambere.

Uwavutse hagati y’itariki ya 23 Nzeri na 22 Ukwakira (Balance)

Mu rukundo

Amarangamutima azababana menshi cyane muri iki cyumweru. Ibyo bazabakorera, ibyo bazababwira, uko bazabitaho ndetse n’impano bazabaha bizakangura cyane ibishashi by’urukundo bibarimo. Urukundo ruzaza ku mwanya wa mbere mubyo mukora niyo byaba bitameze neza cyane muzihutira gukemura ikibazo cyose mubona kibangamira uburyohe bw’urukundo rwanyu.

Mu butunzi

Muzashaka gutangira impinduka mu bijyanye no gukoresha amafaranga yanyu. Umuryango wanyu uzababera umujyanama mwiza kubyo mushidikanyaho bitandukanye. Nyubwo aba bazasa n’ababagira inama zibagoye ariko nizo zizabafasha kwiga neza ku igenamigambi ryanyu bityo mugire imyifatire ikwiriye mu gukoresha amafaranga.

Mu kazi

Muri iki cyumweru murasabwa cyane gushyira ingufu mu mitekerereze ibafasha gufata imyanzuro yongera imbaraga mu kazi mushinzwe gutunganya. Muzarangwa n’imbaraga zidasanzwe zo gukemura ibibazo bimaze iminsi byarababereye ingutu mu kazi. Ntimuzaheze ubufasha ubwo aribwo bwosemuzahabwa kuko buzaza bwuzuza imbaraga zanyu bityo ibintu birusheho kugenda neza kurusha uko mwabyirundaho bikaba byababaho byinshi.

Uwavutse hagati y’itariki ya 23 Ukwakira na 22 Ugushyingo (Scorpion)

Mu rukundo

Muzagira umwanya wo gutekereza cyane ku marangamutima mwiyumvamo. Ugushidikanya muzagira muhumure kuzaba kubaganisha ku mpinduka nziza, ntimuzumve mucitse intege ahubwo muzatekereze byimbitse kugira ngo mufate imyanzuro n’ingamba bizatuma muba mu rukundo rwuzuye. Muri mu nzira nziza rwose niba mutekereza ko hari ibyo mugomba guhindura mu biganiro biyoborwa n’amarangamutima yanyu.

Mu butunzi

Muzongera imbaraga mu bijyanye no gushaka kwigenga mu mutungo. Muzagira impinduka cyane mu bijyanye no gucunga umutungo wanyu, cyane cyane ku birebana no guhaha. Muzirukana rwose akavuyo no gahunda zidafatika zibatwarira amafaranga buri munsi maze mufate gahunda ihamye yo gucunga umutungo wanyu.

Mu kazi

Hari impinduka mu birebana n’imirimo yanyu. Iki cyumweru nimwe muzaba umutima w’ikipe mukorana, bityo rero niba mwari musanzwe mufite akavuyo birabasaba kwisubiraho mugatuza kugira ngo akazi kanyu katabapfana. Muzagira amahirwe menshi ni muramuka mugaragaje icyo mushoboye, mwita ku bintu byose ibito n’ibinini kandi muzagera kuby’ingenzi bityo bibafungurire imiryango.

Uwavutse hagati y’itariki ya 23 Ugushyingo na 21 Ukoboza (Sagittaire)

Mu rukundo

Abo mukunda babategerejeho byinshi muri iki cyumweru bityo murasabwa gukora iyo bwabaga ngo mubashe guhaza kwifuza kwabo niba mugikeneye kubana nabo mu mahoro. Muzirinde kuvuga byinshi ahubwo mugaragaze ibikorwa, bizabafasha kwirinda gutanga amasezerano mudashobora gusohoza.

Mu butunzi

Umutungo wanyu ushobora guhura n’amahirwe awuzamura muri iki cyumweru. Muzahura n’ibigeragezo binshi bibasaba gukoresha amafaranga mwibwira ko murimo kuvugurura ubuzima bwanyu. Muzabyitondere maze mubanze mubare neza mbere yo kugira amafaranga cyangwa undi mutungo wose musohora bitari ngombwa.

Mu kazi

Muri iki cyumweru muzumva mushaka cyane gushimwa bityo muzakora mutikoresheje ngo mubigereho. Akazi kanyu kazaborohera kandi muzabona ubufasha buturutse hirya no hino kandi muzabwakirane ineza gusa muzabanze mushishoze kuko siko bose bazaba babifuriza ibyiza gusa.

Uwavutse hagati y’itariki ya 22 Ukuboza na 20 Mutarama (Capricorne)

Mu rukundo

Urukundo rwanyu rushobora kuzahura n’ibihe byiza ariko nimwe ubwanyu mufite uruhare mu kubifata no kubibyaza umusaruro. Murasabwa kwishimira ibyiza byose mubona mu rukundo rwanyu rwaba urw’umuryango, inshuti cyangwa se n’uwo mukundana kuko bizatuma urwo mufite rushinga imizi ndetse rugafata icyerekezo nyacyo.

Mu butunzi

Iki cyumweru gisa n’ikigoranye mu bijyanye n’umutungo wanyu bityo murasabwa kugabanya ibyo mutanga mu gukoresha amafaranga cyane cyane mu guhahira urugo mwige guhaha bike by’ingenzi. Mushobora kugira amahirwe yo kubona ikibafasha kongera inyungu ariko birasaba ko mukoresha imbaraga nyinshi kandi ntimwiteshe amahirwe abizanira nubwo mwaba mubona ari make.

Mu kazi

Nta byinshi bishya muzahura nabyo mu kazi kanyu k’iki cyumweru, muzakora akazi nk’uko bisanzwe. Mushobora kugirana ikibazo n’umukoresha wanyu cyangwa se umukiriya w’imena ariko birasa n’aho kidakomeye bitewe n’uko muzacyitwaramo.

Uwavutse hagati y’itariki ya 21 Mutarama na 18 Gashyantare (Verseau)

Mu rukundo

Niba nta mukunzi ufite muri iyi minsi, iki cyumweru kizakubera cyiza ariko kandi bitewe n’icyerekezo ufite mu rukundo gishobora no kukugora mu gihe waba nta gahunda ufite yo kuguma wenyine by’igihe kirekire.

Mu butunzi

Mushobora guhura n’amahirwe menshi yo kongera umutungo wanyu ariko by’igihe gito. Murasabwa kutayapfusha ubusa ariko kandi mukirinda kwitwara nk’abagezeyo ahubwo mukayabyaza umusaruro, bityo mukongera uburemere bw’ikofi yanyu.

Mu kazi

Akazi k’iki cyumweru kazihuta cyane, murasabwa kugendera kuri uwo muvuduko mugakora ibintu byose nk’uko bikwiriye kuko muzaba muhanzwe amaso cyane. Sibyiza ko mwagirana ibibazo n’abakoresha cyangwa abakiliya banyu kuko bishobora gutuma mugira ingaruka ziremereye.

Uwavutse hagati y’itariki ya 19 Gashyantare na 20 Werurwe (Poissons)

Mu rukundo

Muri iki cyumweru muzasa n’abadasobanukirwa neza aho muhagaze mu rukundo rwanyu, ariko ntampamvu yo guhangayika kuko bizamara igihe gito. Muri iki gihe ariko murasabwa kwirinda kuvuga amagambo yakomeretsa abo mukunda by’igihe kirekire, ahubwo mugasa n’abarebera iby’urukundo ku ruhande hato mutazicuza.

Mu butunzi
Iki cyumweru kizababera cyiza mu buryo bw’umutungo. Birashoboka ko mwagira amahirwe yo kubona amafaranga mutateganyaga kubona ariko murumva ko musabwa kuyakoresha neza kuko afite igisobanuro ku hazaza hanyu.

Mu kazi

Muri iki cyumweru murasabwa kwerekana icyo mushoboye. Muzakoresha ingufu nyinshi kandi muzatunganya neza ibyo mushinzwe gusa muzirinde kwivanga mu kazi k’abandi mugatunganya ibyanyu mwirengagije ibyo abandi babasaba.

Dusoreje ahangaha n’aho mu kindi cy’umweru,nk’ibyamamare tubifurije kuzagira icyumweru kiza! 

 

Richard Uwizera@ibyamamare.com

 

Comments

comments
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.