Search

Mugihe twitegura iminsi mikuru na Noheli irimo,Dore bimwe mu binyoma bivugwa kuri Noheri n’ivuka rya Yesu n’ukuri kwabyo

NAWE WATUNGA IMODOKA Y'INZOZI ZAWE, KANDA HANO WIGURIRE IMODOKA ZIHENDUTSE GUHERA KU MAFARANGA IBIHUMBI 100 GUSA

KANDA HANO UREBE VIDEO

Noheri yizihizwa burimwaka, abakirisitu bavuga ko baba bizihiza umunsi mukuru Yesu yaba yaravutseho.gusa nk’uko tubizi hari abatizihiza uyu munsi ndetse batanemera ko wabayeho,nk’ibyamamare twifashishije ibyo twasomye kurubuga United Church of  God (www.ucg.ca)tugiye kubagezaho bimwe mu ibinyoma bivugwa kuri uyu munsi ndetse tubagezeho n’ukuri nk’uko uru rubuga rwabyanditse.

Ikinyoma cya 1: Noheri yizihizwa kuri 25 Ukuboza, iri muri Bibiliya.

Ukuri: Nta munsi wihariye wizihirizwaho ivuka rya Yesu muri Bibiliya. Cyokora iryo vuka ryatangiye kujya ryizihizwa binyuze mu mihango y’abantu, ahagana mu  myaka 250 nyuma y’ivuka rya Kristo. Mu gihe cy’umuhindo, n’ahagana mu myaka 325 nyuma ya Kristo mu kwezi kw’Ukuboza.

Ikinyoma cya 2: Itariki ya 25 Ukuboza ni isabukuru y’ivuka rya Yesu

Ukuri: 25 Ukuboza wari umunsi w’isabukuru ya Mithra, imana ya gipagani y’urumuri Mu mwaka 325 nyuma ya Kristo, nibwo Umwami w’Abami Konstantino yawuhinduye isabukuru y’ivuka rya Yesu.

Ikinyoma 3: Mariya yashakaga kurara mu icumbi, ariko nta” byumba bya hoteli” byari bisigaye kuko icumbi ryari ryuzuye

Ukuri: Nta mwanya wari uhari munzu yo hejuru mu nzu y’umuntu yihariye(privee), kuko hari indi miryango yari yahageze mbere.Ntiryari icumbi ry’abantu benshi home cyangwa se hoteli.

Ikinyoma 4: Mariya yakomeje kuba isugi kugeza apfuye.

Ukuri: Nubwo Yosefu atagiranye imibonano na Mariya mbere yuko abyara Yesu, nyuma yaho Mariya na Yosefu babyaranye abandi bana benshi.

“Mbese harya si we wa mwana w’umubaji, Nyina ntiyitwa Mariya, na bene se si Yakobo na Yosefu na Simoni na Yuda? Bashiki be nabo bose ntiduturanye…”Mat 13:55,56

Ikinyoma 5:  Bari baraye munzu iri ukwayo ikora nk’ikiraro cy’amatungo (aho amatungo aba)

Ukuri:Nta mwanya wari usigaye mu nzu yo hejuru Niyo mpamvu baraye mu nzu yo hasi, aho amatungo yari ari.Amazu menshi yakera y’Abayuda yabaga afite aho amatungo yariraga akanarara nijoro, mu nzu yo hasi (rez de Chaussee), mu gihe abantu bararaga mu nzu yo hejuru.. niyo ikiraro cyabaga kiri ukwacyo, ariko cyabaga gifatanye n’inzu nkuru.

Ikinyoma 6: Inyenyeri y’I Betelehemu yari hejuru y’ikiraro umunsi Yesu avuka.

Ukuri:Baje I Yerusalemu ku munsi wa 33 Yesu amaze kuvuka, Mariya amaze gukora imihango yo kwiyeza, icyo gihe nibwo inyenyeri yatangiye kugenda buhoro imurikira kugeza aho igereye aho Yesu yari ari.Ntabwo rero inyenyeri yaje umunsi Yesu avukaho, nta nubwo yari iri hejuru y’ikirugu cyangwa ikiraro

“Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na Nyina Mariya, barapfukama baramuramya.Mat 2:11

Ikinyoma 7:Imana ishaka ko abakristo bibuka isabukuru y’ivuka rya Yesu, bakaryizihiza

Ukuri:Ibyanditswe ntibitubwira kwizihiza ivuka rya Yesu ahubwo ritubwira kwizihiza izuka rye, kandi si rimwe gusa kuri Pasika, ahubwo ni buri cyumweru, twibuka igaburo.

Mu nkuru twasomye kandi mu kinyamakuru crosswalk.com bavuga ko ntamunsi uzwi Yesu neza ko yaba yaravutseho ahubwo ko uyu munsi wishyiriwe ho n’abantu. Bibiliya ntivuga itariki Yesu yavutseho, kandi ntivuga ko twagombye kwizihiza umunsi mukuru w’ivuka rye. Hari inkoranyamagambo yagize iti “Imana si yo yasabye ko abantu bajya bizihiza umunsi mukuru wa Noheli kandi uwo munsi ntuvugwa mu [Isezerano Rishya.]”Amateka ya Noheli agaragaza ko uwo munsi mukuru ukomoka mu madini ya gipagani. Bibiliya igaragaza ko iyo dusenze Imana mu buryo itemera, biyibabaza.—Kuva 32:5-7.

 

Richard [email protected]

Comments

comments
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *