Ni izina rihabwa umwana w’umukobwa rikomoka mu rurimi rw’Igiheburayo rikaba risobanura ngo “Imana izongera”,iyo ari umuhungu bamwita Joseph. Andi mazina asobanura nk’iri ni Josèphe, Joséphine, Josephina n’ayandi.

Bimwe mu biranga ba Josée

Ni umuntu w’umunyamwete ariko ureba gusa ibimureba kandi akanga uwamuvangira.

Iyo wamushinze ikintu aragikora ariko iyo utangiye kuvuga ngo na kiriya wagombaga kugikora arakwihorera.

Iyo abaye umubyeyi Josée akunda abana be ariko akabashyira ku murongo kubera igitsure .

Ni umuntu w’umuhanga mu ishuri no mu kazi kandi ugira impano yo gukemura amakimbirane no kunga abantu.

Josée akunze kurangwa n’ubumuntu, agira inzozi nyinshi aba ashaka kugeraho kandi koko akorana umurava bikarangira abigezeho.

Biba bigoye kumenya icyo Josée agutekerezaho kuko adakunda kugaragaza amarangamutima ye waba umukoreye neza cyangwa nabi nta mpinduka akwereka.

Akora ibintu bye kuri gahunda kandi iyo ushaka kumuvangira murashwana. Ni umuntu ugira impuhwe ariko si buri gihe kuko hari ubwo yanga abantu bitetesha cyangwa bamuteraho imbabazi.

Mu rukundo Josée aba ari umuntu ukomeza ibintu niyo byaba bidakomeye ku buryo ari wa wundi mushobora gupfa akantu koroheje mugatandukana burundu.

Ku bijyanye no kwiga, akunda kwiga ibintu by’ubuyobozi ndetse asa n’umuntu ugira igitugu, ushaka ko aho yajya hose yavuga rikijyana ntawe umuvuguruje.

Izina Esperance ni izina rihabwa umwana w’umukobwa, rifite inkomoko mu ki Espanyole ku izina esperanza rikaba risobanura Icyizere (Hope).

Hari aho usanga bandika Esperanza , Sperantia n’andi menshi ariko byose bigasobanura ‘Icyizere’.

Bimwe mu biranga ba Esperance
Esperance ni umuntu usabana , ufite ubumuntu, kandi wiyoroshya bigatuma akundwa cyane.

Kubera gusahinda , kugira akavuyo no guhora aganira, Esperance azana ibyishimo mu muryango , ntiharangwe irungu.

Esperence agira akantu ko kwikunda, usanga akurura yishyira, uko ibintu byaba bimeze kose aba yishakira inyungu ze bwite.

Ni umuntu utagira icyo ahisha, ibintu byose abikorera ku mugaragararo , ni umuntu ushabutse uzi kwisanisha n’ahantu hose ageze kandi uzi gutanga amakuru (communicative).

Ntiyicara hasi, usanga buri gihe hari ibintu aba ahugiyemo cyangwa se arimo kuganira cyangwa kuririmba kuko afite impano yo kumenya indimi zitandukanye.
Yiyitaho cyane, usanga ari wa muntu ushobora kumara amasaha abiri mu bwiyuhagiriro akirimo kwinogereza.

Ni umuntu wemera inshingano kandi akazikora neza ariko aba yishakira ubuzima buryoshye (luxe).

Ni umuntu ugaragaza amarangamutima ye cyane, iyo hari ibitagenda kuri Esperance uhita ubibona ako akanya.

Ni umuntu ukunda kwiyerekana cyane, iyo akiri umwana usanga akunzwe cyane, agashimisha abantu bose.

Ni umuntu zi guhanga udushya kandi mu bijyanye n’umuziki ndetse no kubyina ashimisha abantu.

Tanga igitekerezo

Ntugire ikibazo Email yawe ntabwo tuyigaragaza kurubuga (*).

Ibitekerezo(7)